Tilbake til greenstat.no
Greenstat Logo

Solkraftverk

Solcelleparker

Greenstat Solar AS er etablert for å forvalte, eie og drifte egne solkraftverk, hvor inntjeningen skjer ved å selge egenprodusert solstrøm. Dette vil skje enten ut på nettet eller til andre bruksformål, eksempelvis produksjon av grønt hydrogen.

Greenstat Solar skal eie solkraftverk både i Norge og i utlandet, og ofte i partnerskap med andre.

Som en første start på vår utenlandssatsing har vi har startet byggingen av Petjnik solkraftverk på 45 MWp i Bosnia-Hercegovina. Prosjektet skal stå ferdig høsten 2023 med en årlig estimert produksjon på 65 GWh.

Les mer