Tilbake til greenstat.no
Greenstat Logo

Personvern

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger når du benytter våre tjenester og om dine rettigheter.

Personopplysninger som innhentes og behandles
Vi innhenter personopplysninger for å tilby og forbedre vår tjeneste til deg. Ved bruke av våre tjenester kan vi be om personopplysninger for å ta kontakt eller identifisere deg. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer, e-post adresse og bruksdata. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til tjenesten.


Formålet med behandling av personopplysninger

  • For å ta kontakt og tilby våre tjenester

  • For å gi tilgang til våre tjenester

  • For å sende relevant informasjon

  • For å gi kundeservice og støtte

  • For å oppdage, forhindre og adressere tekniske problemer

Nyhetsbrev
Greenstat AS sender ut sporadiske nyhetsbrev via e‐post. For at vi skal kunne sende e‐post må du registrere en e‐postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet og har en egen personvernerklæring. E‐postadressen lagres i en egen database og slettes når du sier opp abonnementet. E‐postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Vi vil aldri dele din e‐postadresse med andre. Du kan velge om du vil oppgi navnet ditt når du registrerer deg.


Nettstatistikk

Greenstat samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på greenstat.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Dette for å optimalisere siden for våre brukere.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Enkelte opplysninger om de avidentifiserte IP-adressene blir behandlet på individ-nivå, men alle disse opplysningene blir automatisk slettet etter 14 måneder.

Vi bruker analyseverktøyene Google Analytics.


Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på greenstat.no:

_gabrukes for å samle inn statistikk til Google Analytics og utløper etter 2 år

_gidbrukes for å samle inn statistikk til Google Analytics og utløper etter 24 timer

_gatbrukes for å begrense antall forespørsler til Google Analytics og utløper etter 1 minutt

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)


Lagringstid

Dine personopplysninger blir lagret så lenge du er kunde hos oss, og i minst 3 år etter at tjenestene og kundeforholdet er avsluttet. Personopplysninger knyttet til fakturaer og betaling beholdes i minst 5 år, slik det er påkrevd i henhold til norsk regnskapslovgivning. Utenfor kundeforhold slettet personopplysninger etter databehandlingen er avsluttet.


Rettigheter

I henhold til norsk lov kan du når som helst få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, og få disse rettet eller slettet dersom du ønsker det, ved å sende oss en e-post.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet.